Vrakoviště Olomouc

Jste vlastníkem autovraku a nevíte, co s ním? Chcete se jej zbavit a není pojízdný? Pak je zde jediné řešení. Oslovte nejbližší vrakoviště, kde Vám s Vašimi problémy pomohou.

Podíváme-li se kolem sebe, jistě naší pozornosti neujde, že je všude kolem nás spousta automobilů. Kde se však odkládají vozidla, která jsou již stará a nevyhovují podmínkám, které klade zákon o silničním provozu? Odpověď je snadná. Tato vozidla končí na vrakovištích.

Co je vrakoviště?

Ve své podstatě lze říci, že je vrakoviště místem, na které se odkládají vraky automobilů či jiných dopravních prostředků, které jsou poškozené či vyřazené. A co tedy můžeme na vrakovišti najít? Vrakoviště navštěvují většinou lidé, kteří hledají náhradní díly na svůj vůz. Jsou to právě vrakoviště, na kterých najdeme vše pro auto, od střechy, přes různé součástky, jako jsou elektromotory, trubky apod. až po kola. Najdeme zde tedy vše, i když jsou to věci použité. I tak však mohou věci zakoupené na vrakovišti prodloužit život našeho auta.

Likvidace autovraků

Každý autovrak je nutno zlikvidovat a to přesně tak, aby nebyla ohrožena ekologie. Většina autovrakovišť nabízí jako součást svých služeb také odtah vozidel k ekologické likvidaci a dále vše, co je s touto činností spojeno. Vrakoviště vystaví EKO doklad, který je rozhodující k trvalému vyřazení vozidla s evidence. Také v případě nabourání Vašeho vozidla nabízejí mnohá vrakoviště možnost odtahu vraku a jeho následné uskladnění až do příjezdu likvidátora pojišťovny. Máte-li doma vůz, které je zcela nepojízdný a je potřeba jej zlikvidovat, oslovte vrakoviště, kde od Vás vůz nejen odkoupí, ale také ekologicky zlikvidují a následně vyřídí všechny potřebné formality.

Jaké doklady je potřeba předložit při likvidaci vozidla?

V první řadě je potřeba si říci, že dát vozidlo k likvidaci smí pouze vlastník daného vozidla. Tento se musí prokázat občanským průkazem, jedná-li se o fyzickou osobu. Dále pak živnostenským listem, jde-li o živnostníka, popřípadě výpisem z obchodního rejstříku, jde-li o osobu právnickou. Dále pak je zapotřebí předložit velký technický průkaz a k rychlému dohledání je vhodné mít také malý technický průkaz. Údaje v něm jsou důležité pro vyplnění potvrzení o ekologické likvidaci. Toto potvrzení Vám vystaví, a to zcela zdarma osoba, která převezme vozidlo na likvidaci na příslušném vrakovišti.

Nabídka vrakovišť

Mnohá vrakoviště nabízí, jak již bylo uvedeno náhradní díly na všechny druhy vozidel. Ano, je možné, že se některá vrakoviště specializují pouze na určité značky automobilů, avšak najdou se i taková, kterým na značce nezáleží. Pro vrakoviště je výhodnější mít zastoupeny všechny druhy značek, neboť tak si mohou být jisti, že zde bude jezdit pro náhradní díly daleko více potenciálních zákazníků. A jsou-li na těchto vrakovištích vozidla rozdělena ještě podle značek, je to pouze tzv. třešnička na dortu. Hledáte-li právě pro Vašeho plechového miláčka použitý náhradní díl, navštivte nejbližší vrakoviště a uvidíte, že si zde určitě vyberete.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5109 (magazinolomouc.cz#31)


Přidat komentář