Plavání pro děti Olomouc

Chcete udělat pro své dítě něco prospěšného? Zapište jej do kurzu plavání pro děti, který můžete navštěvovat společně s ním. I v Olomouci je široká nabídka těchto kurzů pro děti nejmenší i větší.

Plavání je pro lidský organismus velmi pozitivní aktivitou. Tento sport je také ideální pro dospělé, kteří nechtějí příliš zatěžovat kloubní systém nebo mají nadváhu. V současnosti se také mnoho maminek rozhodujete navštěvovat kurzy plavání se svými dětmi. Tyto kurzy často nacházíme pod označením lekce plavání s miminky. Také v** Olomouci** můžeme najít nabídku těchto kurzů pro děti.

Plavání pro děti

Plavání má velmi pozitivní vliv na fyzickou i psychickou stránku dítěte. Během lekcí plavání dochází k posílení všech svalových skupin. Pohyb ve vodě přispívá k celkovému psychomotorickému rozvoji dítěte. Kromě příznivého působení na fyzickou stránku je také přínosný vliv na psychickou stránku dítěte. Během lekcí plavání dochází k navázání sociálních kontaktů. Dítě přichází do nového prostředí, kde se seznamuje s dalšími dětmi a učí se vnímat nové autority v podobě vedoucích těchto kurzů. Lekce plavání také přispívají k rozvoji vztahu mezi dítětem a rodičem.

Plavání pro děti je přínosné především v tom, že vaše dítě nebude mít strach z vody. Vaše dítě bude také více otužilé a jeho imunitní systém bude posílen. Pro děti, které navštěvují kurzy plavání je typická pohybová zdatnost, bystrost a vnímavost. Plavání má také příznivý vliv na spánek a vaše dítě bude mít větší chuť na jídlo. Tento druh pohybu je také ideální pro děti se zdravotním postižením.

Kurzy plavání

Plavecké školy nabízí různorodé kurzy plavání. Maminky s dětmi do 1 roku mohou navštěvovat kurzy plavání miminek. Plavání pro děti je poté dále rozděleno podle věku. V první skupině jsou nejmenší děti do 3 let. Plavat mohou chodit předškoláci i školáci. Záleží na tom, jaké kurzy jsou v nabídce. Každá plavecká škola se svou nabídkou liší. Plavání miminek je založeno především na hře a na kontaktu rodiče s dítětem. Rodiče zde pod vedením instruktora provádí s dítětem ve vodě různé cviky. Cvičení může být doprovázeno písničkami a básničkami. Během kurzu se také používají různé pomůcky. Když zapíšete vaše větší dítě do kurzu neplavců, bude se zde učit plavat nejdříve s kruhem a poté základy plavání. V kurzu plavců se děti učí vylepšit plavecký styl, potápět se, skákat šipku a podobně.

Ceny plaveckých kurzů

Vzhledem k tomu, že se ceny plavání velice liší, uvedeme zde pouze přibližné ceny. Za 5 lekcí kurzů plavání pro miminka si zaplatíte přibližně 1 000 Kč. Cena jedné lekce se většinou pohybuje minimálně okolo 200 Kč. Informujte se o tom, kdo ve vašem městě nabízí kurzy plavání, jaké jsou ceny, kdo kurz vede a jak často je kurz pořádán.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5114 (magazinolomouc.cz#27)


Přidat komentář