Rizikové kácení stromů Olomoucko

Máte na zahradě strom, který ohrožuje Váš dům, a tím pádem i zdraví všech, kteří se kolem něj pohybují? Potřebujete jej nechat pokácet? Do této činnosti se nepouštějte sami, ale oslovte profesionály na rizikové kácení stromů.

Potřebujete na zahradě pokácet strom?

Koupili jste dům se zahradou, ale potřebujete některé stromy na ní nechat pokácet? I když jsou vysoké a jde vidět, že byly vysázeny před hodně dlouhou dobu, ne vždy se můžeme ohlížet na jejich stáří a na to, že je daného stromu škoda. Tím, že strom stárne, jej mohou postupně napadat nejrůznější nemoce, mohou se v něm tvořit dutiny, čímž ztrácí stabilitu, uhnívají mu větve či kořeny, naklání se... Strom může být také poničen vychřicí. Naklání se strom nebezpečně ve směru Vašeho domu? Je suchý? Nebo Vám přímo stíní před oknem a do domu Vám tak nejde dostatek slunce? Občas přijde chvíle, kdy i strom, který se dříve majestátně tyčil do výše a byl chloubou daného pozemku, musí uvolnit místo nově vysazeným nebo utvořit volnou plochu pro výstavbu či průchod slunečních paprsků do domu.

Kácení rizikových stromů profesionály Olomouc

Pokud jste měli v plánu pokácet si vzrostlý a nebezpečně se naklánějící strom na zahradě sami, rovnou na tento nápad můžete zapomenout. Rizikové kácení stromů patří do rukou profesionálů s potřebnou technikou a znalostmi. Na kácení stromů se přímo specializují firmy, které strom nejen pokácí, ale také zajistí, aby strom dopadl na bezpečnou stranu, nikoliv Vám na dům, nebo aby někoho dokonce přímo neohrozil na životě. Rizikové kácení stromů svépomocí je obrovské riziko, které by mohlo stát zdraví buď Vás, Vašich blízkých nebo kolemjdoucích. Při takovéto akci je třeba zajistit nejen samotný pozemek, ale i místo, kam by strom mohl při pádu přesáhnout.

Zajištění bezpečnosti při rizikovém kácení stromů

Bezpečnost by při rizikovém kácení stromů měla být na prvním místě. Profesionálové, kteří budou kácení stromu provádět, by měli přesně vypočítat, kam daný strom dopadne. Pokud je strom příliš velký a objemný, je lepší nejprve provést prořez větví a až poté se pustit do samotného pokácení. Každopádně se celá situace musí předem dopodrobna zhodnotit, aby nedošlo k nečekaným událostem. Ačkoliv se pokácení stromu může zdát jako jednoduchá záležitost, zdaleka tomu tak není.

Jaké vybavení se používá k rizikovému kácení stromů?

Firmy specializující se na** rizikové kácení stromů** využívají k výkonu různorodou techniku. Může jít o horolezecké vybavení, které je praktické zejména při prořezu větví. Horolezecká technika umožňuje odborníkovi, který strom ořezává, dostat se blíže k větvím a přesně do místa, kde je potřeba provádět řezy. Prořezávání větví je mnohem náročnější než pokácení stromu celkově, i když si spousta lidí myslí, že je to právě naopak. Další technikou, která se při rizikovém kácení stromů a prořezu větví používá, je vysokozdvižná plošina, jeřáb, automobilová plošina, nebo lze také použít různé typy kvalitních žebříků. Prořezávání a kácení stromů stromů by měli provádět fyzicky zdatní a manuálně zruční jedinci, kteří umí s danou technikou k tomu potřebnou perfektně zacházet.

Prořezávání stromů Olomouc

Jak už bylo výše zmíněno, prořezávání stromů je náročnější činnost než samotné pokácení, i když se nám to tak zprvu nemusí jevit. Navíc, když nechcete strom pokácet, ale pouze ho prořezat, je třeba dbát na to, aby řezy byly provedeny správně. To znamená, že během prořezu nesmí být strom poškozen. Strom i po prořezání musí zůstat v pořádku, aby mohl dále růst či plodit ovoce. Prořezávání se provádí na stromech, jejichž větve jsou poškozeny a hrozí jejich spadnutí na zem, a tím pádem i možné poranění osoby, která by zrovna kolem stromu procházela. V tomto případě se jedná o takzvaný** bezpečnostní řez**. Kromě prořezávání nebezpečných větví se provádí na stromech i řezy ozdravné. Při této činnosti by měla osoba, která bude ozdravný řez provádět, mít znalosti také z arboristiky. Ozdravné řezy pomáhají stromu, aby zesílil uzdravil s ev případě, že napaden škůdci apod. Ze stromu se odstraňují větve suché, mechanicky poškozené, uhnívající. Pokud by byl ozdravný prořez proveden nedbale, místo toho, aby se vzchopil a „vyléčil“ by se stal pravý opak a je možné, že byste jej museli za pár měsíců nechat celý pokácet. Kromě bezpečnostního a ozdravného řezu máme také řez prosvětlovací. Jak už sám název napovídá, tento řez prosvětlí korunu stromu a tím se do jeho středu dostane více světla. Strom je navíc díky prosvětlovacímu řezu odolnější vůči silnějšímu větru. Další řez se nazývá symetrický. Ten zajišťuje, aby byl strom správně vyvážel a nenakláněl se na jednu stranu. Tím by hrozilo jeho vyvrácení. Posledním řezem je řez redukční, který se provádí pro zajištění přirozeného tvaru stromu. Všechny tyto řezy se označují souhrnným název řezy udržovací.

Památné stromy a jejich kácení

U památných stromů je pokácení až tím posledním možným řešením. O památné stromy pečují arboristé, kteří je ořezávají, zjišťují, zda nejsou napadeny škůdci, zda nejsou nebezpečné a jak jim pomoci i v případě, že jsou poškozeny, a nemuset je hned pokácet. Často se setkáváme s památnými stromy, které mají podepřeny větve nebo vidíme prázdná místa po řezech silných větví. Důležité je, aby byl strom stabilní, neuhníval a nehrozilo jeho vyvrácení či padání větví. U nás je nejčastějším památným stromem Platan.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5130 (magazinolomouc.cz#87)


Přidat komentář