Požární ochrana Olomouc, Prostějov, Mohelnice

Mnohé možná překvapí, ale důvodem, proč v posledních letech vznikají požáry, ať soukromých domů, nebo velkých podnikových objektů je to, že se podcení situace. Investujte do prevence, mnohonásobně se vám vrátí.

Ničivý požár může během pár zanedbatelných okamžiků zničit Vaši dlouho budovanou firmu, obydlí a vůbec tak všechno, co mu přijde pod ruku. Výjimkou nejsou bohužel i ztráty na životech či trvalé následky zranění vzniklé právě požárem. Pokud už vám tedy na majetku tolik nezáleží, myslete vždy minimálně na ochranu lidských životů i zdraví, ať jde o Vaše rodinné příslušníky, zaměstnance, či zcela neznámé osoby. Pakliže totiž podceníte toto riziko, a někdo kvůli tomu přijde k trvalým následkům, či dokonce o život, může vám hrozit i trest odnětí svobody za nedbalost a tučná sankce k tomu.

Rychle přijde a všechno zničí

Oheň se umí šířit rychle a sám, a zvláště, dáme-li mu k tomu příčinu. Hořlavé látky, otevřený oheň, tzn. cigarety, nedopalky, či svíčky (nejčastější příčiny požáru v domácnostech), dále pak sucho, velice špatná elektroinstalace nebo zanedbání čištění komínů. To všechno přispívá k vzniku a rozvoji požáru, který si nebere servítky a bez okolků ničí jednu Vaši vzpomínku, práci aj., za druhou. Vzpomeňte si, jak rychle shoří třeba taková suchá tráva, tedy seno, nebo cokoli, co hodíte do ohně při letním táboráku. To by měla být pro vás jedna z hlavních výstrah, jak na vlastní požární ochranu citelně dbát.

Ničivé následky

Pouhá neopatrnost může mít fatální následky a zničit vše, co jste léta poctivě budovali. V tomto ohledu je dobré myslet nejen na vhodné pojištění, které z části může alespoň být finanční náplastí na zmařené podnikání, či shořelý dům, ale především je nezbytné myslet na prevenci, která zajistí mnohem lepší pojištění objektu, než drahá pojistka. Pakliže se striktně dodržují pravidla o požární ochraně a dbá se na všeobecnou prevenci proti vzniku požáru, není nutné se hromadných ztrát obávat.

Podcenění situace je vážné riziko vzniku požáru

Zní to dost jednoduše, ale z praxe vyplývá, že řada majitelů jednotlivých domů, či i velkých objektů na tato nařízení tolik nehledí. Přistupují k nim příliš laxně, a proto musí hasiči následně bojovat s ničivým i mohutný požárem. Vždy také pamatujte na to, že hasiči mohou významně oheň získat pod kontrolu a odvrátit nejhorší škody, ale pokud už hasí, tak mají co, požár vznikl a nějaká ta ztráta bude. Nehledě na omezení činnosti a chodu jak podniku, nebo domácnosti.

Školení požární ochrany

Řada lidí školení požární ochrany podceňuje s tím, že přece se jedná o fakta, která každý dobře zná. Jenže omyl je pravdou. Ti, co provádí takové semináře, znají údaje z praxe, nejčastější příčiny vzniku požárů, které se po léta nemění a pořád bohužel zní stejně – selhání lidského faktoru a podcenění rizika nebezpečí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5146 (magazinolomouc.cz#92)


Přidat komentář