Účetnictví, daně - Olomouc

Mít pořádek ve financích firmy a v platbách daní nepatří pouze k podmínkám úspěšného podnikání, ale také k zákonné povinnosti podnikatele. Existuje možnost jak si tuto nepříjemnou a nesnadnou práci usnadnit.

Nevíte si rady s daňovým přiznáním, které budete muset za pár měsíců už zase vyplňovat? Nebaví Vás studovat daňové zákony a přehrabovat se v papírech, které Vám nic neříkají? Nebo nemáte čas na tuto nepříjemnou činnost a vedení účetnictví považujete na stinnou stránku svého podnikání? Pak Vám jistě přijde vhod možnost oslovit profesionální účetní firmu, která se o vše potřebné postará za Vás.

Účetnictví, daně - Olomouc

Jste-li z Olomouce či okolí, pak Vám můžeme dát tip na účetní firmu, která Vám dokáže poskytnout:

  • daňové poradenství
  • ekonomické poradenství
  • účetní poradenství a účetní práce

Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály.

Budete-li si chtít domluvit konzultační schůzku za účelem dohodnutí si podmínek, způsobu předávání podkladů, pak tak můžete učinit telefonicky, nebo emailem.

Začátek podnikání a vedení účetnictví

Pokud plánujete založení vlastní firmy a chcete se vrhnout na podnikání na vlastní odpovědnost, budete potřebovat nejen patřičné know-how, peníze do začátku a štěstí na lidi kolem sebe, ale také Vám nezbude, než se vyzbrojit potřebnými znalostmi v oblasti ekonomiky a účetnictví. Pokud jste dosud s účetnictvím nepřišli do styku, nemáte ekonomické vzdělání, ani ekonomického ducha, pak to může značit dost velký problém, na kterém může celé podnikání rychle skončit. Všechno dění ve firmě, všechny operace musí být správně a důkladně zaznamenány, zpracovány a vykázány. Připravte se na to, že budete část jednat s různými úřady a budete také nezřídka přihlížet jejich kontrole. Proto mějte účetnictví vždy v pořádku. Pak Vám nebudou hrozit pokuty a Vy nebudete mít noční můry z další kontroly ve Vašem podniku.

Co je účetnictví

Z účetnictví je možné snadno vyčíst, jak si ta která společnost vede po finanční stránce, jaké finanční transakce byly v určitém období provedeny, apod. Účetnictví plní hned několik funkcí a podává podrobný přehled o daném podniku. Slouží také pro zhodnocení vynaložených nákladů a sleduje efektivitu výrobního procesu. Vedle toho všeho slouží účetnictví i jako základ pro výpočet daňové povinnosti. Proto je potřeba mu věnovat zvláštní pozornost. Účetnictví je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Účetnictví je zákonnou povinností. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnou činnost, která zabere hodně času, je možné tuto povinnost převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která jej za Vás bude zpracovávat.

Účetní ve firmě

Také Vás napadla možnost zaměstnat ve své firmě nastálo účetní nebo asistentku, která bude veškeré firemní doklady zpracovávat? Pak to pro Vás bude znamenat vedle zpracovaného účetnictví i povinnost vyplácet účetní mzdu, dovádět za ni povinné zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení a další osobní náklady. Vedle toho musíte počítat s pořízením vybavení pro vedení účetnictví spočívající v zařízení prostoru, kde bude účetní pracovat, pořízení počítače, účetního softwaru, dalšího vybavení kanceláře, kancelářských potřeb atd. Samozřejmostí jsou i aktualizace účetního softwaru, školení a odborné publikace pro účetní, jakož i hledání náhrady za účetní v případě, že onemocní nebo si vezme dovolenou, či půjde na mateřskou. S tím vším musíte počítat. Zvláště pokud jste malá firma, měli byste dobře zvážit a důkladně si spočítat, zda se Vám vyplatí zaměstnávat osobu navíc, protože náklady s ní spojené jsou opravdu vysoké.

Nároky na vedení účetnictví

Účetnictví musí splňovat určité zákonné předpoklady. Jinak se nebude jednat o účetnictví, ale o nic neříkající dokument. Zcela jistě musí obsahovat hospodářské výsledky subjektu za určitý časový úsek, které se vyčtou z účetních výkazů. Tyto výkazy musí být srozumitelné, jasné a hlavně správné. Na základě účetních výkazů se vyměřují daně a jejich nepřesnost může mít opravdu závažné následky. Problémy můžou nastat i v případech zvláštních transakcí a právních úkonů. Důležité je zmínit slevy, reklamace nebo výměny zboží za zboží jiné. Pravidla jsou stanovena také za zaúčtování různých bonusů nebo slev od dodavatelů. To je však jen zlomek situací, které se musí řešit. Specificky se účtují také zásoby, nedokončené výrobky, atd. Jen těžko se v dané problematice orientuje člověk, který nemá s účetnictvím žádné nebo pouze malé zkušenosti.

Externí vedení účetnictví a daňové evidence

Je zcela samozřejmě, že si můžete účetnictví dělat zcela sám. Jestliže není Vaše společnost nijak velká, zřejmě tuto povinnost zvládnete. Problém však spočívá v tom, že vedení účetnictví a daňové evidence je velmi časově náročné. Jestliže to navíc s podnikáním myslíte vážně, zřejmě se budete chtít věnovat jejímu předmětu, než zdlouhavému a nudnému papírování. A když nebudete mít zrovna nic na práci, jistě je lepší využít volný čas odpočinkem, než sezením na papíry a účtovat. Nabízí se tak možnost přenechat účetnictví profesionální účetní firmě. Je to jediné velmi výhodné řešení, jak neutratit moc peněz a mít účetnictví v naprostém pořádku. Hlavní výhodou je skutečnost, že bude věc v rukou profesionálů a bude tedy zpracována odpovědně.

Daňová evidence

Daňová evidence shrnuje všechny peněžité i nepeněžité závazky podnikatelského subjektu. Obsahuje i přehled pohledávek, závazků, a market společnosti. Daňovou evidenci můžeme dělit na evidenci příjmů a výdajů a na evidenci majetku daného podnikatelského subjektu. Daňová evidence je zjednodušená verze účetnictví pro menší podnikatele a živnostníky. Smyslem daňové evidence je správně vykázat příjmy a zaplacené výdaje, které jsou daňově uznatelné. V rámci vedení daňové evidence je potřeba vést peněžní deník a další nutné agendy. Je potřeba vědět, co všechno je možné odečíst od daňového základu, jaké slevy můžete uplatnit, apod. I pro tyto případy je vždy lepší přenechat práci profesionální účetní firmě, nejste-li zcela jistí svými vědomostmi a schopnostmi. Podnikatelé nezřídka začínají pracovat brzy ráno a končí pozdě večer. Najdete si ještě čas na vedení účetnictví a daňové evidence a na studování všech potřebných zákonů?

Závěrem

Jak jsme v tomto článku uvedli, nabízí se několik možností vedení účetnictví a daňové evidence. Buď si můžete účetnictví vést sami, což Vám zabere mnoho času, a pro mnoho z Vás představuje účetnictví nepříjemnou povinnost, ke které také tímto způsobem přistupujete, nebo můžete ve firmě zaměstnat účetní, což je zvláště u malé firmy drahým způsobem vedení účetnictví, nebo můžete přenechat vedení účetnictví soukromé firmě. Jak velké, tak i malé podnikatelské subjekty, již objevily kouzlo této možnosti spojené s časovou i finanční úsporou. Ti, kteří si účetnictví vedli nějakou dobu sami a pak využili služeb soukromé účetní firmy si často ověřili, že náklady u zmíněného druhého způsobu vedení účetnictví, tedy přenechání jej soukromé účetní firmě, můžou být i nižší, než když se do účetnictví pouští sami a čas, který by mohli věnovat svým podnikatelským záměrům a vydělat tak peníze, tráví nad papíry. Kdyby tomu tak nebylo, jistě by se možnost přenechání účetnictví externí účetní firmě nestala tak oblíbenou a stále více rozšířenou. Proto tento způsob vedení účetnictví a daňové evidence můžeme jedině doporučit. Je však čistě na Vás, jak si svůj čas zhodnotíte a jak jej využijete.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5144 (magazinolomouc.cz#53)


Přidat komentář