Měření osvětlení Olomouc

Dokážete si představit, že budete pracovat celou směnu za šera anebo Vám naopak bude světlo tlouci do očí? Tak krajní podmínky snad nikdo v práci nemá, ale i přesto je důležité nechat provést měření osvětlení, ať je jasné, zda splňujete normy.

Už se Vám někdy stalo, že jste kvůli špatnému osvětlení zkazili práci ať už doma anebo na pracovišti? I to se může stát, pokud světelné podmínky nejsou příznivé a týká se to jak přirozeného denního světla, tak i umělého osvětlení.

Kromě toho přináší správné osvětlení i další výhody – kvalitněji a rychleji odvedenou práci, lepší bezpečnost práce, úspory za elektřinu a v neposlední řadě i dobrou náladu.

Jak zjistit, jaké osvětlení je vhodné pro dané prostory a zda je Váš domov anebo pracoviště osvětleno správně? Nechte si profesionální firmou provést měření osvětlení na pracovišti anebo v domácnosti.

Požadavky na osvětlení podle technických norem

A jak vlastně určit, jaké osvětlení je pro dané místo to nejvhodnější a kdy už je osvětlení nevyhovující? Pomůckou jsou technické normy a vyhlášky.

Osvětlení na pracovišti

Osvětlení pracovišť se řídí dle hygienických norem – správné osvětlení a to jak přirozeným denním světlem, tak i umělým osvětlením musí splňovat veškeré nároky na vykonávanou práci, přičemž je nutno brát ohled na zrakovou činnost a bezpečnost zaměstnanců. Konkrétní hodnoty osvětlení řeší české technické normy.

Osvětlení v pobytových místnostech a prostorách

Pobytové místnosti nebo prostory jsou takové, které jsou svým charakterem určeny k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby. V praxi jde například o kanceláře, dílny, ordinace, čekárny, školy, učebny, pokoje ve zdravotnických a ubytovávacích zařízeních, nejrůznější typy hal a sálů, kina, divadla a další kulturní zařízení, prostory ve stavbách pro individuální rekreaci a další...

Podle vyhlášky o obecných a technických požadavcích na výstavbu č. 137/98 Sb. je v pobytových místnostech a prostorách minimální hygienický limit pro osvětlení stanoven na 200 luxů, přičemž upřednostňováno je přirozené denní světlo před umělým osvětlením, pokud je to možné.

Osvětlení obytných prostor

Osvětlení obytného prostředí, tedy rodinných domů a bytů, není součástí hygienických vyhlášek a tak dané normy pro tyto prostory nejsou povinné, ale jen doporučené. I tak je ale vhodné se jimi řídit, abyste pak nebyli nepříjemně překvapeni, když ve své novostavbě zvolíte pro některou místnost příliš malá okna, která do ní nepustí dostatek denního světla.

Jak se provádí měření osvětlení?

Při měření osvětlení se bere v úvahu jak přirozené denní světlo, které by mělo být naprostou samozřejmostí a stejně tak se měří i to, jak jsou prostory osvětlené svítidly. Tato měření jsou vhodná jak pro starší prostory, kde se ještě osvětlení řešilo dle starších, dnes již možná neplatných norem, tak pro projekty novostaveb, aby bylo zajištěno správné denní i umělé osvětlení již v technickém nákresu budovy.

Měření se provádí speciálními přístroji, avšak zapotřebí jsou samozřejmě i znalosti správného použití přístrojů, způsobů měření, technických norem atd. Měření osvětlení by proto vždy měla provádět licencovaná firma.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5150 (magazinolomouc.cz#98)


Přidat komentář