Revize nouzového osvětlení Olomouc

Nouzové osvětlení je potřeba různě často a různě dlouho. Může jít o vteřiny, ale i hodiny a závažnost situace může být jak nízká, tak naprosto obrovská. Záleží na situaci, ale každopádně je potřeba mít vše v pořádku.

Pravidelní kontroly a revize nouzového osvětlení jsou nejen důležité z důvodu provozu, ale především bezpečnosti.Nouzové osvětlení je to světlo, které má vlastní zdroj energie a funguje bez přísunu elektrické energie. Díky tomu je možno opustit budovu, kde vypadl přísun elektrické energie, aniž bychom potřebovali například baterku či jiné zařízení. Nouzové osvětlení ukazuje únikovou cestu z budovy a je tak vodítkem v případě neznalosti terénu, zvláště když je nutné opustit budovu co nejrychleji.

Revize nouzového osvětlení

Nikdy není předem jasné, kdy bude potřeba nouzové osvětlení využít a zjišťovat proč nefunguje, v době, kdy má být v pohotovosti je již zbytečné a nepodstatné. Proto je potřeba provádět pravidelné a dokonce Vládou ČR nařízené kontroly funkčnosti nouzového osvětlení. A to nejde jen o piktogramy, což jsou zmíněné ukazatelé únikového východu, ale i běžné nouzové osvětlení, které podle jistých pravidel a předpisů je nutné používat – například v nemocnicích a na podobných místech, je provoz nutný.

Rozsah revize nouzového osvětlení

Dle vyhlášky číslo 246/2001 Sb. v souladu s ČSN EN 1838 se provádí kontroly schopnosti provozu nouzového osvětlení pro požárně bezpečnostní zařízení dle specifikace. Revize nouzového osvětlení provádí speciální firmy, konkrétně revizní technici, kteří mají pro danou práci znalosti a také specifikaci. Revizní technik pro nouzové osvětlení tak provede kompletní kontrolu nouzových světel a povede o tom záznam.

Co vše se provádí při kontrole nouzového osvětlení

Simuluje se výpadek elektrického proudu a v závislosti na tom se pak provádí kontrola všech nouzových světel včetně jasu i doby svícení tak, jak je potřeba podle psaných pravidel a specifikací. Každé nouzové světlo totiž není totožné a tak mají vždy tyto světla svoji požadovanou délku svícení podle toho, kde jsou umístěné a co mají vykonávat, na základě toho se také umisťují.

Kontroly vidí opravdu všechno

Na co se kontroly také zaměřují, a co se dost často (bohužel) opomíjí, je kontrola stavu svítidel. Nejen samotné poškození, ale třeba absence nebo znečištění (prach např.) který pak následně omezí funkčnost nouzového světla.

Nezapomíná se ani na baterie

Nouzové osvětlení má svůj vlastní zdroj energie, nezávislý na elektrické energii. Jenže i tento zdroj může postihnout kolaps, což znamená, že při potřebě nebude nouzové osvětlení funkční. Při revizi nouzového osvětlení se tak musí zkontrolovat stav baterie, i její funkčnost a provést případná výměna, pokud je odhalena, byť jen malá chyba. Vše, co se nouzového osvětlení týče, musí být v pořádku, nejde pouze o zákonnou povinnost a vyhlášky, ale především bezpečnost osob i majetku. A to je velice důležité.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5151 (magazinolomouc.cz#99)


Přidat komentář