Rekonstrukce střech - Olomouc

Nenechávejte rekonstrukci střechy na dobu, když už Vám bude skutečně téct do domu a kdy se celá oprava prodraží. Nechejte zkontrolovat stav střechy na jaře a v případě potřeby se pusťte do opravy, pokud možno s dobrou firmou.

Kdy se pustit do rekonstrukce střechy

Než se pustíte do rekonstrukce střechy, měli byste začít pravidelnou kontrolou střechy, k čemuž dochází zpravidla na jaře. Taková revize by se měla každý rok opakovat, aby byly včas odhaleny případné závady, které nejčastěji vznikají po dlouhé zimě. V zimě střechy trpí všeobecně nejvíce. Pokud již byla v důsledku zimy a působení nepříznivých vlivů střecha z části poškozena, jistě ji dorazí bouřky, přívalové deště a silné větry, se kterými se můžete setkat v průběhu celého roku. K rekonstrukci střechy dochází i v rámci jejího zateplování, v případě hydroizolace, pak v případě, že je celkově střecha již ve špatném stavu, nebo že jste se rozhodli zrealizovat pod střechou podkroví.

střechy

Co je nutné na střeše kontrolovat?

Pravidelné kontroly střechy se jistě vyplatí. Zvláště po zimě by tyto kontroly neměly být podceňovány. Především je třeba zkontrolovat střešní krytinu, jestli nedošlo v důsledku silných mrazů k jejímu poškození. Poté přichází na řadu kontrola oplechování na střeše, včetně okapového systému. Vlivem nepříznivého počasí mohlo dojít k porušení povrchové úpravy střešních oken, které také stojí za pozornost. Vedle zmíněného se zaměřte i na kontrolu hromosvodu a dalších střešních doplňků, za které můžeme považovat výlezy, sněhové zábrany, můstky, žebříky a další. V případě, že jste zjistili poškozené části střešní krytiny, je nejvyšší čas krytinu vyměnit. Jestliže byste tyto závady přehlíželi, mohlo by dojít k poškození nosné střešní konstrukce vlivem zatékání. Sami nejspíš tušíte, že pravidelná jarní kontrola je velmi důležitá. Pokud si na ni netroufnete, přizvěte si odborníky.

Rekonstrukce střech – Olomouc

Odborníky na slovo vzatými jsou i ti, kteří pracují pod firmou pana Ladislava Kummera. Firma pana** Ladislava Kummera** se specializuje na dodávky a realizace střech v Olomouci a širokém okolí. Jejich zákazníky jsou převážně majitelé rodinných domů a bytová družstva, kteří hledají solidní jednání a profesionální služby. Tato firma realizuje jak střechy na klíč, tak zastává i dílčí práce na střeše, jako jsou tesařské, pokrývačské nebo klempířské práce. Při dodávce a realizaci střechy zajišťuje firma pana Ladislava Kummera maximální kvalitu a profesionalitu odvedené práce.

V případě zájmu se můžete na firmu pana Ladislava Kummera obrátit na adrese: Rokycanova 517, Olomouc - Nové Sady, 779 00. Pro telefonní spojení použijte telefonní číslo: +420 731 457 306, ale využít můžete i emailovou adresu: strechykummer@seznam.cz.

Kdy je nutné pustit se do rekonstrukce střechy

střechy

Prvním důvodem pro výměnu střechy je** kompletní rekonstrukce domu**. Majitelé domů k rekonstrukci střechy přistupují i v případě, kdy jej původní střecha sice ještě zachovalá, ale vzhledem k budování** podkroví, zateplování, hydroizolace** a dalším stavebním pracím a úpravám jim přijde vhodné se do rekonstrukce pustit z gruntu a vyměnit i střechu. Jestliže Vám na střechu po provedené rekonstrukci domu již nezbyly peníze, ale s rekonstrukcí střechy do budoucna počítáte, můžete ji odložit na později. Dalším důvodem, proč se pustit do rekonstrukce střechy, může být snaha o zlepšení tepelně izolačních vlastností domu. Pokud chcete, aby i podkrovní byty pod starými střechami splňovaly určité parametry, zřejmě se rekonstrukci střechy nevyhnete. Majitelé domů se také uchylují k rekonstrukci střechy z důvodu vybudování podkroví. V těchto případech je oprava střešní konstrukce nezbytná. Jde ale o dlouhodobou investici, která jistě každému majiteli a uživateli domu stojí za to. Opravě, úpravě nebo nové výstavbě střechy se nevyhnete ani tehdy, pokud je statika nosné střešní konstrukce narušena. Jde o nebezpečný stav, který není radno podceňovat.

  • Ladislav Kummera
  • Tel: +420 731 457 306
  • E-mail: strechykummer@seznam.cz

Jak se na rekonstrukci střechy připravit

Ze všeho nejdříve je důležité vybrat správnou firmu, která** rekonstrukci Vaší střechy** provede. Sama firma nejlépe pozná, jaký je stav krovu, střešní krytiny a dalších střešních prvků a navrhne vhodné řešení opravy střechy. Prohlídka střešní konstrukce je velmi důležitá pro následný odhad nákladů, se kterými je při rekonstrukci střechy počítat. Odborníci provedou zaměření a testy na trámy, latě, střešní krytinu, krokve a další prvky. Může se také stát, že střecha bude v tak nevyhovujícím stavu, že Vám odborníci navrhnout místo její rekonstrukce, její kompletní výměnu. Vzhledem k tomu, co odborníci zjistí, navrhnou majiteli střechy řešení. V rámci řešení bude navržena nová materiálová skladba, střešní okna, izolace a další.

V čem spočívá samotná rekonstrukce střechy

střechy

Ze střechy se v úvodu rekonstrukce sejmou veškeré** střešní doplňky, svody, okapy, střešní krytina i staré latě**. Záleží na tom, v jakém stavu je původní krov. V některých případech je původní krov tak poškozen, že se nevyplatí jej opravovat, ale rovnou vyměnit. Krov musí být vždy zpevněn dodatečnými prvky a ošetřen kvalitním nátěrem. K tomu se používá mořidlo, které proniká do hloubky. Po provedené opravě nebo výměně krovu se přistoupí k uložení hydroizolační fólie a k laťování. Následovat může bednění střechy a za poslední krok bývá považováno položení střešní krytiny. Jestliže je původní střešní krytiny nezávadná a v dobrém stavu, nemusíte nutně pořizovat novou. Pokud se rozhodnete pro zachování původní střešní krytiny, důkladně ji vyčistěte, když ji máte sundanou na zemi. Střecha pak může vypadat skoro jako nová.

Co souvisí s pokrývačskými pracemi?

Spolu s pokládkou střešní krytiny se provádějí klempířské práce, jejichž součástí je i instalace střešních doplňků. Jaký typ střešní krytiny použijete, je již součástí vypracované projektové dokumentace na novou střechu. Jestliže neměníte krov, ale původní pouze opravujete, pak je nutnost zachovat i stejný typ střešní krytiny, nebo minimálně velmi podobný.

Klempířské práce

Klempířské konstrukce slouží k odvádění dešťové vody mimo budovu. Neplní jen funkční prvek na domě, ale velmi výrazně ovlivňují i architektonický vzhled budovy. Proto je potřeba, aby byly provedeny odborně, kvalitně a s rozvahou. Jejich vzhled je důležitý stejně jako např. střešní krytina. Firma, která se klempířskými pracemi zabývá, by měla používat pouze osvědčené materiály a techniky, díky nimž vyniknout precizně zvládnuté detaily. Na moderních stavbách uplatňují odborníci i moderní technologie. Technologie zpracování plechů vyžaduje vždy odborné znalosti a dokonalou zručnost. Vybírejte tedy z firem, o kterých víte, že pracují kvalitě a že mají dostatečné zkušenosti. Jestliže plánujete rekonstrukci střechy na historické budově, zde se užívají umělecko-řemeslné klempířské práce, které vyžadují různé techniky provádění, jako je tepání, sekání plechu nebo rýhování.

  • Ladislav Kummera
  • Tel: +420 731 457 306
  • E-mail: strechykummer@seznam.cz

Střecha po její kompletní rekonstrukci musí působit jako celek. Veškeré detaily musí být doladěny do posledního puntíku a každá část prací, tedy pokrývačské, tesařské i klempířské, musí být provedeny co nejlépe a především profesionálně. Proto je vždy nejlepším řešením využít služeb firmy, která nabízí provedení kompletních střechařských prací, tzv. střechy na klíč.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5164 (magazinolomouc.cz#78)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat