Výstavba,rekonstrukce a revize kotelen - Olomouc

Ať již stavíte, nebo rekonstruujete, tak se vždy musíte potýkat s instalačními rozvody. Plyn, voda, kanalizace, topení, základní rozvody, které je zapotřebí mít v pořádku a do nichž se vyplatí investovat i z důvodu brzké návratnosti.

Kvalitní rozvody a zdroje

Zřejmě to zná každý. Spláchnete a slyší to celý dům. Vypustíte vanu a opět všichni vědí, že jste se koupali. Za toto nemohou tenké stěny, ale špatná izolace trubek, a špatně provedené jádro domu. Pokud se instalační rozvody zrekonstruují, pak si budete užívat klidu a pohody. Pravdou však je, že modernizace instalačních rozvodů se liší, podle objektu. Rodinný dům nabízí mnoho možností. Horší to je v bytových a panelových domech. Kvalitní rozvody a zdrojeZde se vše zhoršuje právě špatným stavem bytových jader a sekáním do panelů. Možná se jako nejjednodušší jeví rozvody v průmyslových a výrobních halách. Ale ani zde není na růžích ustláno. Průmyslové objekty jsou ve velké většině zastaralé, a tudíž je rekonstrukce rozvodů problematická. Navíc s rozvody se často nutně musí přistoupit i k rekonstrukci koupelen a také kotelny. Nejjednodušší je zcela nová** instalace rozvodů**, podle projektu a stavba nové koupelny i kotelny. Ale nelze vše zbourat a znovu vystavět. A tak je dobré vyhledat odborníky, kteří si poradí nejen s novými rozvody, ale i s rekonstrukcí jakéhokoli druhu.

Instalatérské a topenářské práce

Současné stavební předpisy, široká nabídka moderních materiálů a technologií vylučují možnost, že by se majitel objektu sám pustil do rekonstrukcí nebo nových** rozvodů plynu, vody, kanalizace nebo vytápění**. I když budete mít projekt, skvěle zpracovanou projektovou dokumentaci, pak rozhodně nemůžete začít s instalačními rozvody sami. Nové materiály se dnes jinak spojují, jinak na sebe navazují a technologie jsou složité. Je také nutné vědět, kam patří trubka o určité síle, kde ji nelze použít. Určitě je důležitá i taková maličkost jako jsou izolace. Správně** izolované trubky** jsou nejen úsporné, ale také šetří vodu i teplo. Tedy ohřev vody. A to jsme nezmínili stavbu koupelny, nebo rekonstrukci bytového jádra. Zde je vše ještě složitější. Pokud se však o vše postará zkušený odborník, čeká vás příjemné překvapení v podobě koupelny na míru vašeho přání.

Výstavba a rekonstrukce kotelen

V dnešní době se stavba kotelny odvíjí od velikosti objektu a od způsobu vytápění. Tak existují kotelny s řadou kotlů, ovládacích prvků, a pak malé technické místnosti, které kotelnu zcela nahradí. Kotelny se staví a rekonstruují v rodinných domech, pro bytové a panelové domy, pro nebytové objekty, i pro průmyslové objekty. Moderní kotelny přinášejí nejen vysoký komfort vytápění, bezpečnost,

Výstavba koupelen v průmyslových objektech

tepelnou pohodu v bytech, kancelářích i výrobních prostorách, ale i velkou úsporu nákladů na vytápění a provoz. Základem každé nové kotelny je perfektně vypracovaný projekt a projektová dokumentace. Zde je nutné zvolit takovou technologii i materiály, kde by jasně byla prokázána vysoká účinnost, nízké náklady a návratnost vložených prostředků. Zapomenout nelze ani na bezpečnost a vypouštěné emise, které by u moderních kotelen měly být minimální a v povoleném rozmezí.

Domovní stoupačky

Většinou se u nich provádějí jen minimální opravy. Snad jen v případě dobrého stavu se kontroluje jejich těsnost a podle potřeby je možné je přetěsnit. Ve velké většině případů se však stoupací potrubí vymění za nové. Původní ocelové stoupací trubky se vymění za plastové, které je nutné správně nadimenzovat, tepelně zaizolovat, a zajistit proti možnému posunu. Nakonec je nutné provést tlakovou zkoušku. Správná izolace zcela odstraní hluk, který způsobuje tekoucí voda. Se stupačkami je často dobré vyměnit i bytové instalační rozvody, poněvadž změna tlaku může staré rozvody poškodit a tím i zařízení bytu. Vyplatí se tedy nechat si provést** revizi** instalačních rozvodů.

Výstavba koupelen v bytových domech

Stará bytová jádra již neuspokojují své majitele a navíc ani nejsou pohodlná a hygienicky bezpečná. V umakartových stěnách se většinou hromadí plíseň. Po zrušení umakartového jádra vznikne volný prostor, který se nově zastaví.** Nová koupelna** může vzniknout ve stávajících rozměrech, ale je možné najít i jiný rozměr, který může vzniknout například na úkor chodby, haly nebo kuchyně. V nové koupelně je nutné vystavět nové stěny, rozvést vodu, odpady, elektrické rozvody, je možné nainstalovat podlahové vytápění i větrání. Následně se vše zapraví a koupelna se obloží obklady a dokončí se podlaha. Poslední se montují sanitární předměty.

Výstavba koupelen v průmyslových objektech

I když se blíží výstavbě bytových koupelen, tak má svá specifika. Velikost se odvíjí od počtu lidí, kteří ji budou využívat. Součástí průmyslových koupelen je většinou sprchový kout, umyvadlo i záchod. Vše v jedné místnosti, přesto však oddělené. Je zde nutné pamatovat i na dávkovací baterie, dávkovač mýdla, sušení rukou a další potřebné doplňky.

Revize kotlů

Provádí je autorizovaný servisní technik, který je proškolený výrobcem kontrolovaných zařízení. Revize kotlů na tuhá paliva budou platné od roku 2016 a bude zde nutné změřit vypouštěné emise. Revize plynových kotlů, které zajišťují jejich bezpečný chod se provádějí každé tři roky. Zahrnují kontrolu všech rozvodů plynu od hlavního uzávěru až po vlastní spotřebič.

Projektová dokumentace

Při stavbě i rekonstrukci je nutná** projektová dokumentace**. Ta zahrnuje mimo jiné kompletní systém instalačních rozvodů. Její součástí jsou technologické postupy, materiál, ceny, a samozřejmě i dané normy. Již z toho vyplývá, že projektovou dokumentaci musí vypracovat odborník. Ten samozřejmě vezme na zřetel vaše přání a představy a pokusí se je skloubit s technickými daty a možnostmi. Projekt vám pak představí ke schválení. Jakmile ho schválíte, již není možné provádět žádné úpravy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5159 (magazinolomouc.cz#66)


Přidat komentář