Profesionální kominictví Olomouc

Blíží se termín, kdy byste si měli nechat provést kontrolu a vyčištění Vašeho komínu, kouřovodu? Pak určitě nečekejte na poslední chvíli, a vyberte si profesionální firmu, se kterou se můžete dohodnout na dlouhodobé spolupráci.

Netřeba snad říkat, že když dva dělají totéž, není to totéž. A tak i v kominickém oboru se můžete setkat s méně či více zkušeným kominíkem. Nejde však jen o zkušenost, ale také odbornost, pečlivost a přístup. Ve věci komínu, kouřovodu se vyplatí nic neponechat náhodě. I malé zanedbání, byť by bylo neúmyslné, by se mohlo odrazit na škodě na majetku, či dokonce na ztrátě na životech. A tak, pokud budete mít na výběr mezi kominíkem, který je sice levný, zato však reference nebudou příznivé, a kominíkem odvádějícím kvalitní službu na profesionální úrovni za odpovídající cenu, pak neváhejte, a zvolte si tohoto kominického mistra.

Kontrola komínů ze zákona

Jak lhůty pro čištění, tak kontrolu stavu komínu, kouřovodů řeší nová vyhláška č. 91/2010 Sb. Vyhláška určuje, kdo může provádět kontrolu a čištění komínu, kdo revizi komínu a v jakých lhůtách.

Čištění komínu

Jste-li vlastníky, správci, uživatelé objektů, kdy topíte na plynná, tuhá či kapalná paliva, je třeba si nechat prostřednictvím profesionální firmy nechat** vyčistit komín**. Při** čištění komínu** Vám firma mechanicky odstraní produkt spalování, tj. pevné částice, které se během provozu daného spotřebiče (kotel, kamna) zachytily uvnitř spalinové cesty. V případě kontroly komínu se nejedná o čištění spalinové cesty, ale posouzení kompletního stavu dané spalinové cesty, včetně kontroly požární bezpečnosti nemovitosti, a to vzhledem k tomu, jak je komín stavebně proveden, jaké je jeho umístění, co se týká hořlavých částí objektu aj. Při čištění komínu Vám odborná firma zprůchodní komínový průduch, odstraní vrstvy kondenzátů a sazí, odpuštění kondenzátu z jímky, zprůchodnění výpustného otvoru pro samotný odtok kondenzátu aj.

Prohlídka průduchů inspekční kamerou

K** prohlídce komínů, spalinových cest**, Vám může odborná firma nabídnout využití inspekční kamery. Díky ní může totiž přesně zjistit, kde je lokace závady. Prohlídka inspekční kamerou je pro Vás jistotou, že došlo k důkladné analýze spalinové cesty. Jak stav Vaší spalinové cesty, tak samotné výsledky z prohlídky budete moci vidět na obrazovce, kdy kamera pořizuje záznamy. Jakékoli jinak nepřístupné místo, bude díky inspekční kameře, do detailu prozkoumáno a prohlídnuto.

Revize spalinových cest

Kromě pravidelných kontrol a čištění, je nutné si také nechat zajistit revizi spalinových cest, a to podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Ve kterých případech je třeba pamatovat na zajištění výchozí revize? Je to především před prvním uvedením spalinové cesty do provozu, či vždy po stavebních úpravách komínu. Revize spalinových cest je nutná také v rámci změny, pokud přejdete na jiný druh paliva, nebo budete stát před výměnou, novou instalací spotřebiče paliva, došlo ke komínovému požáru aj.

Revize spalinových cest – co obnáší

Objednali jste si výchozí revizi spalinových cest? Pak můžete u odborné firmy očekávat následující kroky. Revize komína především zahrnuje pečlivou kontrolu celé spalinové cesty. Po kontrole Vám firma vypracuje a předá kompletní revizní, technickou zprávu. Firma Vám také vypracuje předběžný souhlas k spuštění Vašeho spotřebiče. Co se týká revizní, technické zprávy, tak tu si určitě pohlídejte. Mělo by být samozřejmostí, abyste ji od firmy dostali. Jsou však i rádoby firmy, které ji nevystavují. V tom případě se spíše jedná o amatéry, než firmy odborné. Revizní zprávu však budete potřebovat již z důvodu, že k Vám přijde kontrola, a bude vyžadovat doložení, že revize proběhla. A v neposlední řadě revizní zprávu budete potřebovat, kdyby došlo k případnému požáru, kdy by tuto zprávu pak od Vás chtěla příslušná pojišťovna pro likvidaci škody. Pokud byste revizní zprávu neměli, či snad dokonce na revizi zapomněli, pak se nedočkáte náhrady škody, a navíc ještě budete pokutovaní.

Měření vypouštěných látek ve spalinách malých zdrojů

Patříte-li k provozovatelům zdroje provozovaného v rámci Vaší podnikatelské činnosti pro spotřebiče buď na kapalná, plynná paliva 11 – 200kW, nebo spotřebiče na tuhá paliva 15 – 200kW, pak se Vás dotýká povinnost zajištění autorizovaného měření týkající se účinnosti spalování měření množství vypouštěných látek u zmíněných spotřebičů. O této povinnosti hovoří zákon č. 86/2002, kdy je třeba provést měření jedenkrát za dva roky, včetně kontroly spalinových látek, a to vždy ve stanoveném termínu. Nejste-li si jisti, že se Vás tato povinnost dotýká, určitě se obraťte na fundovanou kominickou firmu, která Vám sdělí podrobné informace. V případě, že jste povinni zajistit měření, pak se můžete s vybranou firmou rovnou dohodnout na pravidelných termínech měření.

Vložkování komínů kovovými vložkami

V rámci rekonstrukce komínu se často přistupuje k vložkování komínu. I když se můžete například na internetu dočíst různé kutilské návody, jak postupovat při vložkování komínu, je vhodnější, pokud se obrátíte na profesionály. I zde totiž platí, že by se Vám experimentování nemuselo vyplatit. Pokud tedy sami nejste znalí v kominickém oboru, pak určitě „obětujte“ potřebné peníze do profesionálně provedené práce. Investice se Vám v každém případě vyplatí. Kvalitně provedená rekonstrukce komínu, respektive vložkování komínu, Vám totiž zajistí dlouhou životnost samotného komínu, ale také efektivní a plynulý provoz. Při vložkování komínu se pak používá vložka kovová, plastová, či keramická. Samotná komínová vložka se pak volí podle vlastností, kdy se bere v potaz například pevnost v tlaku, odolnost vůči spalinám, plynotěsnost, nasákavost aj.

Výpočet tahu komínu

Co očekáváte od komína? Bezpochyby to bude správný tah. Abyste se však mohli těšit ze správné funkce komínu v maximální možné míře, pak není od věci před novou stavbou komínu, či před rekonstrukcí komínu, a to například před vložkováním, si nechat provést výpočet tahu komínu. Výpočet vám poskytne potřebné informace ohledně průměru, materiálu komínu i kouřovodu. Díky správnému tahu komínu pak můžete zamezit zbytečnému naddimenzování cesty spalinové, ale i přílišnému nahromadění kondenzátu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5172 (magazinolomouc.cz#36)


Přidat komentář