Víte, jaké jsou povinnosti provozovatelů skládek odpadů

Každý provozovatel skládky je povinen vést finanční rezervu na rekultivaci.

Provozovatelé skládky jsou povinni zajistit dostatečnou péči o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu dle stanoveného zákonu. Dále pak zabezpečit po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči.

Provozovatelé skládek jsou ze zákona povinni zajistit tyto činnosti z vlastních prostředků a prostředků finanční rezerv po dobu nejméně 30 let.

Zamezte negativním vlivům skládky na životní prostředí a zajistěte si odpadového hospodáře.

Doporučujeme Vám obrátit se na společnost Energom Projekty a.s., specialisty na odpadové hospodářství. Věříme, že i Vy budete s jejich komplexními služby spokojeni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32131


Přidat komentář