Wing Chun Akademie Ostrava, Olomouc

Wing Chun Kung Fu je velice účinná forma bojového umění.

Wing Chun je bojové umění

Jeho výjimečnost spočívá v boji na blízkou vzdálenost, přičemž jsou rychlé a tvrdé údery kombinovány těsnou, neprodyšnou obranou. Efektivita Wing Chun Kung Fu je dosažena schopností koordinovat útoky se současnou obranou (a naopak).

Výsledkem dlouholetého tréninku je schopnost přenést velké množství síly na protivníka se zachováním uvolněnosti bez vetší ztráty energie. Wing Chun Kung Fu je vynikajícím bojovým uměním a snad i proto bylo vybráno v Hong Kongu jako bojový styl používaný při potírání členů zločineckých organizací. je jedním z mála bojových stylů, které se může naučit i žena pro použití v praxi.

Trénink Wing Chun Kung Fu

Trénink probíhá hlavně prostřednictvím jedinečného Wing Chun Chi Sau (lepící se ruce), které neučí pouze použít principy, teorie a techniky Wing Chun v praxi, nýbrž také Kum Kok cvičícího a vyvíjí také odpovídající reflexy.

Wing Chun Kung Fu používá v útoku i obraně explozivní formu energie jménem Tsuen Ging (síla na velmi krátkou vzdálenost). Principy a teorie Wing Chun využívají co nejkratší možnou vzdálenost k dosažení cíle.

Co se naučíte v kurzu Wing Chun Kung Fu

Jestliže Vás tento druh bojového umění zajímá, a rádi byste se o něm dozvěděli více a pochopili jeho smysl, pak stojí za to navštívit kurz Wing Chun Kung Fu. Cvičení je založeno na vědeckých principech, které Vás naučí přemoci sílu co možná nejefektivnějším způsobem. Mimo sebeobrany nabízí i přínos v jiných oblastech, jako např. zlepšení fyzické kondice, zvýšení sebevědomí, koncentraci, koordinaci či relaxaci. Wing Chun Kung Fu je určeno všem zájemcům, bez rozdílu pohlaví a věku.

Wing Chun Ostrava

Wing Chun Ostrava

probíhá vždy ve úterý od 17:00 do 19:00 hodin.

Průběžně přijímáme zájemce, první hodina zdarma.

Trénink probíhá v malých skupinkách v počtu max. 10 žáků.

Tělocvična je vybavena zrcadly. Samozřejmostí jsou oddělené pánské i dámské toalety.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34999


Přidat komentář