Mamografické vyšetření Olomouc

Snad všechny ženy mají strach ze zhoubného onemocnění prsu. Všechny studie zdůrazňují, že časné zjištění tohoto onemocnění je nejdůležitějším faktorem pro konečné vyléčení. Nebojte se proto mamografického vyšetření, které vás zbaví nejistoty.

Mamografické vyšetření

Ženská ňadra jsou nejen půvabným doplňkem ženství, ale jsou také symboly ženské individuality a sexuality. Průměrná žena však málo rozumí normální struktuře a funkci prsu. Proto nepřekvapuje, že zjištění jakékoliv abnormality prsu, vede k úzkosti a strachu. Některé ženy vede úzkost ke snaze o okamžité vyšetření při často normálních fyziologických změnách. Jiné ženy naopak reagují tak, že ignorují i významnou abnormalitu, která by měla být okamžitě vyšetřena a účinně léčena.

Mamografie – jak se provádí:

Mamografie je diagnostická metoda zjištění rakoviny prsu. Jde o techniku, která využívá malé dávky rentgenových paprsků k vyšetření prsů a k prokázání změny v konzistenci. Drobné nádory tak mohou být objeveny dříve, než je žena může najít pohmatem. Jsou tak malé, že se dají měřit na milimetry. Tyto nádory mají vysoké procento vyléčení chirurgickým výkonem a následným ozářením. Mamografické vyšetření trvá několik minut a je zcela bezbolestné. Obvykle se z jednoho prsu pořídí dva snímky jeden shora a jeden ze strany. Aby se získal přesný obraz, je prs sevřen pod mírným tlakem mezi dvě desky. Na rentgenovém snímku pak odborný radiolog objeví všechny cysty nebo nádory. Mamografie také může ukázat rozdíl mezi benigním (nezhoubným) a maligním (zhoubným) onemocněním.

Preventivní mamografická vyšetření

Vyšetření prsou se doporučuje provádět u žen od 45 let, a to pravidelně každé dva roky. Tento výkon je v České republice plně hrazen zdravotními pojišťovnami. Preventivně se však** mamografie** doporučuje i u mladších žen, především u těch, které mají v rodinné anamnéze diagnostikovánu rakovinu prsu.

Sonografie – ultrazvuk

Nezbytným doplňujícím vyšetřením při mamografickém vyšetření je vyšetření pomocí ultrazvuku. Ten vysílá zvukové vlny o vysoké frekvenci do prsu, ke zjištění změn ve tkáni. Odraz zvukových vln je přeměněn na obraz na monitoru a podává tak informaci o vnitřní struktuře prsu. Ultrazvuk sice nedokáže zjistit malé nádory, ale dokáže rozlišit tuhou masu od cyst naplněných tekutinou. Ultrazvuk není náhražkou za mamografii, protože není tak spolehlivý, ale doporučuje se jako doplnění mamografického vyšetření. Ultrazvukové vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Mamografie ve spojení s ultrazvukem dokáže zachytit přes 90 % zhoubných nádorů.

Preventivní opatření

Existují určité faktory, díky kterým je nebezpečí rakoviny pravděpodobnější. Je to například, dědičnost, vyšší riziko je po 40. roce věku, bílé ženy jsou ohroženy více, než ženy jiných ras, ženy, které jsou bezdětné anebo ty, které své děti nekojí. Vliv na toto onemocnění má také prostředí, ve kterém žijeme a strava s vysokým obsahem bílkovin a tuků nebo nízká konzumace potravin, které obsahují vlákninu. Jestliže patříte k vysoce rizikové skupině žen, dodržujte samovyšetřování a choďte k lékaři na každoroční prohlídku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5195 (magazinolomouc.cz#1)


Přidat komentář